vstavaná skriňa na mieru

vstavaná skriňa na mieru

Kontakt

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. +421 949 302 777
+421 949 206 000

Návod - Posuvné oceľové dvere

I. OPIS SYSTÉMU

Oceľový systém pozostáva z týchto častí:

  • horná koľajnica
  • doná koľajnica
  • rám zvislý do výplní 4mm a 10mm
  • rám vodorovný do výplní 4mm a 10 mm
  •  koliesko horné
  • koliesko dolné
  • skrutky: 3,5 x 9mm alebo 3,5 x 12 mm
  • dierovač

Tento systém umožňuje použitie výplne dverí len v hrúbke 4mm alebo 10mm.

II. AKO VYPOČÍTAŤ ROZMER VÝPLNE NA POSUVNÉ DVERE

S prihliadaním na nerovnosti stien, podláh a stropov, meranie otvoru, kde majú posuvné dvere stáť, vykonávame na viacerých miestach vo vodorovnom aj zvislom smere, avšak na výpočet výpne dverí akceptujeme najmenší rozmer ako konečný.

III. OPIS SKLADANIA JEDNÉHO KRÍDLA DVERÍ S VÝPLŇOU HRÚBKY 4 MM

• Vyrežeme zrkadlovú (sklo) výplň na rozmer vypočítaný podľa inštrukcie (II).

• Narežeme zvislé rámy (2 ks) na dĺžku o 4 mm väčšiu, ako je výška výplne.

• Za pomoci dierkovača do oceľového systému urobíme na obidvoch koncoch zvislých rámov pozdĺžne otvory na pripevnenie horného a dolného kolieska.

• Za pomoci gumového kladiva nabíjame zvislé rámy na zrkadlovú (sklo) výplň.

• Po zmeraní vzdialenosti medzi zvislými rámami odrežeme 2 ks vodorovného rámu s daným rozmerom.

• Za pomoci dierkovača- po prestavení noža do druhej polohy, urobíme otvory na obidvoch koncoch vodorovných rámov na pripevnenie horného a dolného kolieska.

• Za pomoci gumového kladiva nabíjame vodorovné rámy na zrkadlovú (sklo) výplň.

• Montáž horného a dolného kolieska upevňujeme do urobených otvorov v zvislých a vodorovných rámoch. Začíname tak, že zasunieme bočný háčik kolieska do otvoru vo zvislom ráme a následne dva háčiky kolieska do otvorov vo vodorovnom ráme.

• Po namontovaní horného a dolného kolieska ich zaistíme v zvislých rámoch jazýčkami, aby celá konštrukcia dverí bola pevná.

IV. OPIS SKLADANIA JEDNÉHO KRÍDLA DVERÍ S VÝPLŇOU HRÚBKY 10 MM

Pri skladaní dverí s výplňou 10 mm (DTD, Ratan...) postupujeme identicky ako v prípa skladania dverí so 4 mm výplňou. Použijeme však zvislé a vodorovné rámy na 10 mm výplň.

V. OPIS OSADENIA(MONTÁŽE) DVERÍ DO OTVORU

Pred montážou dverí je potrebné zvážiť nerovnosti priestoru kde budú montované dvere a vykonať potrebné úkony na ich nápravu.

Vážnym nedostatkom je krivosť podlahy v mieste, kde bude montovaná dolná koľajnica. V prípade zistenia takýchto nerovností sa ponúka viacero možností nápravy. Jednou z nich je vyrovnanie pomocou dosky z DTD hrúbky buď 10mm alebo 18mm a šírky minimálne 8 cm po celej dĺžke dolnej koľajnice (hrúbka dosky závisí od nerovnosti).

Namontujeme hornú koľajnicu na potrebné miesto, použijeme drevené podložky ako podklad pri rezaní (zabránime deformácii koľajnice počas rezania). Namontovanie koľajnice závisí od vypodloženia koľajnice – tomu prispôsobíme potrebné skrutky vo vzdialenosti 10 cm od koncov koľaje a tiež pozdĺž koľaje v cca 50 cm rozostupoch striedavo v jednej a druhej drážke.

Dolnú koľajnicu odrežeme na potrebnú dĺžku a položíme na podložku v mieste, kde bude montovaná. Zasunieme jedny dvere do zadnej drážky hornej koľajnice nahnutím do strany pod 60-stupňovým uhlom od vodorovného rámu, a súčane nasunieme dvere do spodnej koľajnice. Skontrolujeme, či plastové výčnelky dolného kolieska sú nasmerované do drážky koľajnice a dotlačiť dvere v smere do dolnej koľajnice tak, aby tam zapadli(nie násilím).

*poznámka: tento úkon vykonávame „s citom“, aby sme predišli vylámaniu týchto výčnelkov na dolnom koliesku. Postavíme dvere do zvislej polohy posúvaním dolnej koľajnice dopredu alebo dozadu. Po nájdení správnej polohy upevníme dolnú koľajnicu: vyvŕtame otvory v strede (os) koľajnice a pripevníme ju. Naložíme zvyšné dvere na koľajnicu.

VI. REGULOVANIE POSUVNÝCH DVERÍ A DOKONČOVACIE PRÁCE

Naklonenie dverí v smere posúvania ( aby sme dosiahli dôkladne tesné priliehanie dverí k stene otvoru) vykonávame dokrútením alebo vykrútením regulačnej skrutky dolného kolieska.

Počas tohoto úkonu dbáme nato, aby nám nevyskočili plastové výčnelky dolného kolieska z koľajnice. Váha dverí počas regulácie má odľahčiť koliesko tak, aby celá váha dverí nebola na koliesku. Prístup k regulačnej skrutke je možný zo zadnej strany dverí.

Z estetického hľadiska je najvýhodnejšie nechať spustené dvere čo najnižšie, to znamená, že medzeru medzi dverami a dolnou koľajnicou necháme čo najmenšiu. Po vyregulovaní dverí odstránime fóliu zo všetkých častí a nalepíme štetiny. Oboznámime zákazníka s používaním a údržbou celého mechanizmu.